BRANDBLUSSERS / NOODVERLICHTING

REOB gecertificeerd onderhoud van uw brandblussers.

Een calamiteit in uw gebouw of huis is iets waar u liever niet aan denkt. Toch is het verstandig om eens stil te staan bij wat er kan gebeuren, zoals een brand of stroomstoring. Het hebben van een brandblusser is absoluut noodzakelijk in geval van brand. Daarnaast is noodverlichting van groot belang wanneer de stroom uitvalt, aangezien deze verlichting mensen in staat stelt om veilig het pand te verlaten.

Het is essentieel dat deze middelen jaarlijks worden gekeurd door een gecertificeerd onderhoudsbedrijf dat voldoet aan de eisen van de REOB (Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen). PT Beveiliging is een REOB-gecertificeerd bedrijf dat uw brandblussers  op de juiste wijze controleert en onderhoudt. U kunt bij ons terecht voor professionele en betrouwbare service.

Kleine blusmiddelen

Ieder bedrijf, inclusief openbare gebouwen, is wettelijk verplicht om te beschikken over voldoende brandblussers. Dit geldt ook voor winkels, horecagelegenheden, evenementenruimtes, studentenhuizen en meer. Hoewel het hebben van een brandblusser in huis niet verplicht is, is het zeer aan te raden. Wij bieden verschillende soorten blusmiddelen aan die zowel thuis als in uw bedrijf gebruikt kunnen worden. Ons assortiment omvat poederblussers, schuimblussers en CO2-blussers, allemaal officieel gekeurd volgens de REOB-normen.

Onderhoud aan brandblussers

Met alleen de aanschaf van een blusmiddel bent u op de goede weg, maar daar houdt het niet op. In huis is het niet verplicht om uw brandblusser te laten controleren en u kunt zelf de staat van uw blusser in de gaten houden. In uw bedrijf bent u echter verplicht om uw brandblusser regelmatig te laten onderhouden. Volgens de wet moet dit onderhoud jaarlijks plaatsvinden, maar het kan zijn dat uw brandverzekering vereist dat dit om de twee jaar gebeurt. Het onderhoud moet worden uitgevoerd volgens de instructies zoals vastgelegd in de NEN 2559, door een REOB-gecertificeerd bedrijf.

Voor brandslanghaspels geldt bovendien de verplichting van een uitgebreide controle eens in de vijf jaar. Stilstaand water in brandslangen kan bij bepaalde temperaturen de legionellabacterie herbergen. Om besmetting met legionella te voorkomen, moeten de hoofdkranen van de brandslanghaspels verzegeld zijn.

Onderhoud noodverlichting

In het kader van de Arbowet staat veiligheid en gezondheid op de werkplek centraal, zoals vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. De werkgever draagt de verantwoordelijkheid voor deze aspecten. Het is zijn verplichting om te zorgen voor adequate vluchtwegen en nooduitgangen in het pand. Daarnaast is noodverlichting verplicht, omdat deze bijdraagt aan een veilige evacuatie.

De normen NEN1010 en NEN1838 schrijven voor dat vluchtwegen minimaal verlicht moeten worden met een lichtintensiteit van 1 lux, en bij stroomuitval minimaal een uur moeten blijven branden. Om ervoor te zorgen dat het vereiste branduur gegarandeerd is, is het essentieel dat de accu van de noodverlichting in goede staat verkeert. Bovendien moeten bij elke controle de juiste lichtsterkte en correcte aansluiting van de verlichting worden gecontroleerd.

PT Beveiliging komt graag bij u langs om uw noodverlichting te controleren. Indien nodig vervangen wij de accu om te verzekeren dat uw noodverlichting optimaal functioneert. Vertrouw op onze expertise voor professionele inspectie en onderhoud van uw noodverlichtingssysteem.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over brandblussers of noodverlichting of wilt u een afspraak maken voor een controle? Neem dan contact met ons op!