BRANDBLUSSERS / NOODVERLICHTING

REOB gecertificeerd onderhoud van uw brandblussers en noodverlichting

Een calamiteit in uw gebouw of huis, u denkt er liever niet aan. Toch is het verstandig om eens stil te staan bij wat er kan gebeuren wanneer er bijvoorbeeld brand uitbreekt of de netspanning wegvalt. Het voor handen hebben van een brandblusser is bij brand absoluut noodzakelijk. Daarnaast is noodverlichting van groot belang wanneer de netspanning wegvalt: in een donker gebouw kan men door middel van deze verlichting veilig wegkomen uit het pand.
Deze middelen dienen jaarlijks te worden gekeurd door een REOB (Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen) gecertificeerd onderhoudsbedrijf. PT Beveiliging is een REOB gecertificeerd bedrijf en wij controleren en onderhouden op de juiste wijze uw brandblussers en noodverlichting.

Kleine blusmiddelen

Ieder bedrijf, zelfs ieder publiek toegankelijk gebouw, is verlicht om in het bezit te zijn van voldoende brandblussers. Zo moeten blusmiddelen aanwezig zijn in winkels, horeca, evenementenruimtes, studentenhuizen, et cetera. In huis is het hebben van een brandblusser niet verplicht, maar wel zeer aan te raden. In onze webshop verkopen wij verschillende soorten blusmiddelen die u zowel thuis als in uw bedrijf kunt gebruiken. Wij hebben poederblussers, schuimblussers en Co2 blussers in ons assortiment en al deze blusmiddelen zijn officieel REOB gekeurd.

Onderhoud aan brandblussers

Met enkel de aanschaf van een blusmiddel bent u goed op weg, maar bent u er nog niet. In huis is de controle van een brandblusser niet verplicht en kunt u de staat van uw blusser zelf in de gaten houden. In uw bedrijf bent u echter verplicht om uw brandblusser regelmatig laten onderhouden. Volgens de wet dient dat onderhoud eens per jaar plaats te vinden, maar het kan zijn dat uw brandverzekering u verplicht om dit eens per twee jaar te laten doen. Het onderhoud moet gebeuren conform de instructie zoals vastgelegd in de NEN 2559 door een REOB gecertificeerd bedrijf.
Voor brandslanghaspels geldt daarbij ook een verplichting tot uitgebreide controle eens in de vijf jaar. Het stilstaande water in brandslangen kan bij bepaalde temperaturen de legionellabacterie huisvesten. Om besmetting van legionella tegen te gaan, moeten de hoofdkranen van de brandslanghaspels zijn verzegeld.

Onderhoud noodverlichting

In het Arbeidsomstandighedenbesluit, dat van kracht is het kader van de Arbowet, staat veiligheid en gezondheid op de werkplek centraal. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever. Hij is verplicht te zorgen voor adequate vluchtwegen en nooduitgangen in het pand. Daarbij is noodverlichting verplicht, omdat die veilig vluchten mede mogelijk maakt.
De normen NEN1010 en NEN1838 schrijven voor dat vluchtwegen minimaal verlicht dienen te worden met 1 lux en bij stroomuitval minimaal een uur moeten branden. Om dat branduur te kunnen garanderen, moet de accu van de noodverlichting bij controle in orde zijn. Ook moet de juiste lichtsterkte bij iedere controle in orde zijn en moet de verlichting nog correct zijn aangesloten. PT beveiliging komt daarom graag bij u langs om uw noodverlichting te controleren en eventueel een accu te vervangen wanneer dat nodig blijkt te zijn.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over brandblussers of noodverlichting of wilt u een afspraak maken voor een controle? Neem dan contact met ons op!